Eervolle vermelding voor BV KKS

De BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) werd tijdens tijdens de NCE Tunneling and Underground Space Awards 2015 genomineerd voor de Awards voor Tunnel Operation of the Year en Tunneling Team of the Year. De BV KKS won niet, maar ging wel naar huis met een eervolle vermelding.

BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) en combinatie BAM-TBI (CBT) hebben onder leiding van het COB hun ervaringen bij de Sluiskiltunnel laten evalueren door wetenschappers en mensen uit de praktijk. Meer weten over de succesvolle aanpak van deze PPS Zeeuwse Stijl: Evaluatie Sluiskiltunnel