Overheid

KERK, KRIMP EN KANS – STICHTING CULTUREEL ERFGOED ZEELAND

Het project Kerk, Krimp en Kans is gericht op de herbestemming van kerken binnen de gemeente Sluis, met als focus een blijvende stimulans voor de leefbaarheid van de kernen en de gemeente. In opdracht van SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) was enVINKE betrokken als projectmanager van de SWOT-analyse voor de betreffende kernen. Door breed in te zetten op de analyse van het beleid en de maatschappelijke ontwikkelingen, en deze af te zetten tegen de belangen van private en publieke stakeholders, zijn we gekomen tot een reeks vergaande aanbevelingen naar een effectieve maatwerkaanpak voor de herbestemmingen.

Door rechtstreeks in gesprek te gaan met betrokken partijen kwamen onderliggende belangen en geplande activiteiten snel in beeld. Kritisch doorvragen als middel bij het enthousiasmeren van gesprekspartners voor ongebruikelijker oplossingen. Door nadruk te leggen op realistische doelstellingen en het altijd op de loer liggende luchtfietsen te vermijden, heeft enVINKE de basis gelegd voor een succesvol vervolgtraject.