PPS ZEEUWSE STIJL

SLUISKILTUNNEL – BV KKS

Om de Sluiskiltunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen te realiseren, is de BV KKS opgericht. Als volle dochter van de Provincie Zeeland was de BV KKS een PPS, een Publiek Private Samenwerking, ‘Zeeuwse stijl’. Onder onze verantwoordelijkheid is er een zelfstandige projectorganisatie opgericht, die met een ruim mandaat en een maatwerkteam steeds de beste keuzes voor het project kon maken.

Als verantwoordelijke voor de oprichting van de BV KKS waren we de grondlegger voor een goede balans tussen de publieke én projectverantwoordelijkheid van de Provincie en de bevoegdheden van, en de verantwoording door de BV KKS. Strategisch ingezet binnen alle geledingen van de organisatie, hebben we een gedegen contract met de Provincie opgesteld, de bedrijfsprocessen en de organisatie uitgekiend ingericht en een volwaardig omgevingsmanagementteam ingezet. Hierdoor hebben we structureel bijgedragen aan het binnen tijd en budget opleveren van dit omvangrijke project.