Eindrapport Kerk, Krimp en Kans gepresenteerd

Onder belangstelling van ruim tachtig toehoorders zijn tijdens het afsluitende symposium van het project ’Kerk, Krimp en Kans. Impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen’ de onderzoeksresultaten en conclusies  van het project gepresenteerd. Lees meer in de Eindrapportage Kerk, Krimp en Kans