Geen categorie

Eervolle vermelding voor BV KKS

De BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) werd tijdens tijdens de NCE Tunneling and Underground Space Awards 2015 genomineerd voor de Awards voor Tunnel Operation of the Year en Tunneling Team of the Year. De BV KKS won niet, maar ging wel naar huis met een eervolle vermelding. BV Kanaalkruising Sluiskil

Eindrapport Kerk, Krimp en Kans gepresenteerd

Onder belangstelling van ruim tachtig toehoorders zijn tijdens het afsluitende symposium van het project ’Kerk, Krimp en Kans. Impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen’ de onderzoeksresultaten en conclusies  van het project gepresenteerd. Lees meer in de Eindrapportage Kerk, Krimp en Kans